Мектептин 7-классында 3 орус классы, 4 кыргыз классы бар. Орус классынын ар биринде n эркек жана m кыз бала бар. Ал эми кыргыз классынын ар биринде a эркек ...

  multiurok.ru

- Алган маалымат боюнча сын көз караш менен ... - 7 -класс – Адам, коом жана мамлекет. - 8 – 9 ... Теориялык мүнөздөгү суроолор: эссе, жазуу түрүндөгү тесттер, ...

  edu.gov.kg

колдонууну ҥйрөнҥҥ. Текшерүү иши 1. Резерв 1 саат «Информатика. 7-9 класс» окуу китебинин методикалык колдонмосу. Тема 1.1. Компьютер адамдын жашоосунда ...

  www.scribd.com

7 класс. Место, Ф.И.О. Балл, Район. 1, АКАКТАЙ ОМУРЗАКОВА, 100, р. Нарынский. 2, АКЫЛАЙ МУКАММЕДОВА, 99, р. Кочкорский. 3, АЙБИКЕ АЙБАШЕВА, 98, гор. Жалал-Абад.

  olimpiada.kg

16 окт. 2020 г. ... Вопрос 3. Үч күндун ичинде 12 т картошка сатылды . Биринчи күнү экинчи күнгө караганда 2 т азыраак сатылды. Үчүнчү күнү биринчи менен экинчи ...

  videouroki.net

16 мая 2020 г. ... Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах. 7-класс учун ТЕСТ Питон тили боюнча тест 4-чейреке карата.

  videouroki.net

Тесттер берилген туура жооптор жана баллдарды 5 баллдык баалоо тутумуна ... Тест жүргүзүү боюнча бардык сууроолор менен тѳмѳнкү номерлер боюнча ... 7 класс: 1 ...

  oku.edu.gov.kg

16 апр. 2020 г. ... кандай атайбыз. A) файлдар. B) контейнерлер. C) драйверлер. D) каталогдор. E) киргизүүчү жана чыгаруучу түзүлүштөр 80. Системные программы, ...

  infourok.ru

Интерактивдик режимде ун, видеороликтер, анимациялар, статикалык суроттолуштор жана тексттер менен бир эле убакытта иштоону камсыз кылуучу технология?

  multiurok.ru

Химия боюнча маселелер жыйнагы - Кароолор: 33021 · Кыргыз тили 5 класс - Кароолор: 31654 · Информатика 7-9 - класс - Кароолор: 31528 · Байыркы дүйнө тарыхы 6 ...

  www.okuma.kg

Page generated - 1.3418798447 (a35d8a24d283f86e44ddd42e930de0b3)