• Тіркелу
43,352 сұрақ 107,076 жауап 59,545 пікір 16,644 қолданушы
Қазір сайтта: адам

Вконтакте
Facebook

Ulpan қолданушы

Сайтта қатысу уақыты: 1 жыл
Қолданушының түрі: Редактор
Қосымша мүмкіншілігі: Төмен Дауыс беру
Қалағанын қайта санаттау
Қалаған сұрақты өңдеу
Қалаған жауапты өңдеу
Қалаған пікірді өңдеу
Қалаған сұрақ жаба алады
Жазбаларды мақұлдап немесе мақұлдамай тастау
Қалаған хабарламаларды жасыру немесе жариялау
Толық атыңыз: ULPAN
Туылған жылыңыз, жасыңыз:
Қайдан боласыз:
Веб-бет немесе логиніңіз(міндетті емес):
Өзіңіз туралы: *I'm kazakh and I'm proud of it*

Ulpan сайттағы белсенділігі, жинаған баллы!

Балл бойынша: 4,959 балл (#41 орында тұр)
Атақ-дәрежесі: Профессор
Сұрақтар: 261 (оның 103 жақсы жауап болып танылған) — Ulpan - барлық Сұрақтары ›
Жауаптары: 421 (оның 55 жақсы деп танылған) — Ulpan - барлық Жауаптары ›
Пікірлері: 505
Дауыс бойынша: 149 сұрақ, 481 жауап
Берілді: 615 жоғары дауыс бойынша, 15 қарсы дауыс бойынша
Қабылданғаны: 852 жоғары дауыс бойынша, 66 қарсы дауыс бойынша

Ulpan соңғы ісі

Жинаған Асықтары

Қола

Е-mail мекені рас x 1
Аватарлы x 1
100 Club x 1
Сұраушы x 1
Бақылаушы x 1
Жақсы Сұрақ x 83
Белгілі Сұрақ x 132
Оқушы x 1
Үнемі келуші x 1
Жауап беруші x 1
Дауыс бергіш x 1
Жақсы Жауап x 126
Асықшы x 1
Пайдалы x 1
Көріп кетуші x 1
Алғысты x 1
Өңдеуші x 1
Пікірші x 1
Жаңару x 33
Белгіленген x 1
Биографияшыл x 1

Күміс

Сұрақ қоюшы x 1
Танымал Сұрақ x 65
1,000 Club x 1
Көп Оқушы x 1
Олимпиадашы x 1
Бағыттаушы x 1
Дауыс бергіш x 1
Барлық уақытта x 1
Құрметтейтін x 1
Тамаша Сұрақ x 5
Ақылғой x 1
Тамаша Жауап x 6
Көп өңдеген x 1
Пікірші x 1
Арнаушы x 1

Алтын

Хабардар x 1
Пайдалы сұрақ x 8
Оқуға арналған x 1
Жол көрсетуші x 1
Дауыс бергіш x 1
Чемпион x 1
Сыйлайтын x 1
Жақсы өңдеуші x 1
Дарынды x 1
Пікірші x 1